اندروید 10

Android Q

اندروید Q در تاریخ 22 اسفند 1397 با وضعیت آزمایشی برای گوشی های پیکسل گوگل عرضه شد. در این صفحه جدول آپدیت/عرضه این نسخه بر روی مدل های مختلف قرار گرفته است. برای دریافت اطلاعات راجع به بروزرسانی دستگاه خود به Android 10 (اندروید کیو) همواره به این صفحه مراجعه نمایید.گوگل در اقدامی بی‌سابقه که همه از آن شگفت‌زده شدند، نام هفدهمین نگارش اندروید را اندروید ۱۰ گذاشت! این برای گوگل یک سنت‌شکنی بود؛ چرا که در طی این ده سال، نام نگارش‌های اندروید را از نام دسرهای معروف انتخاب می‌کرد و همچنین به‌ترتیب حروف الفبا جلو می‌رفت؛ اما به‌یکباره، سراغ اعداد رفتند!

  • اگر مدل گوشی شما در جداول زیر نمی باشد به معنای قطعیت عدم دریافت اندروید 10 نخواهد بود. همواره اطلاعات این صفحه بروزرسانی می شود.
  • عبارت “ممکن است” در بخش وضعیت عرضه با توجه به سخت افزار دستگاه و احتمال ها قرار گرفته است و رسمی نمی باشد.
  • دستگاه هایی که به صورت رسمی با اندروید 10 به بازار عرضه می شوند در لیست زیر حضور ندارند.

Google – گوگل

دستگاه

نسخه اندروید

وضعیت عرضه

تاریخ عرضه

منبع

دستگاهGoogle Pixel 2 XL

10

عرضه شده

09.2019

 

google.com

 

دستگاهGoogle Pixel 2 XL

10

عرضه شده

09.2019

 

google.com

 

دستگاهGoogle Pixel 2 XL

10

عرضه شده

09.2019

 

google.com

 

دستگاهGoogle Pixel 2 XL

10

عرضه شده

09.2019

 

google.com

 

Google – گوگل

دستگاه

نسخه اندروید

وضعیت عرضه

تاریخ عرضه

منبع

دستگاهGoogle Pixel 2 XL

10

عرضه شده

09.2019

 

google.com

 

دستگاهGoogle Pixel 2 XL

10

عرضه شده

09.2019

 

google.com

 

دستگاهGoogle Pixel 2 XL

10

عرضه شده

09.2019

 

google.com

 

دستگاهGoogle Pixel 2 XL

10

عرضه شده

09.2019

 

google.com

 

دستگاهGoogle Pixel 2 XL

10

عرضه شده

09.2019

 

google.com

 

Google – گوگل

دستگاه

نسخه اندروید

وضعیت عرضه

تاریخ عرضه

منبع

دستگاهGoogle Pixel 2 XL

10

عرضه شده

09.2019

google.com

دستگاهGoogle Pixel 2 XL

10

عرضه شده

09.2019

google.com

دستگاهGoogle Pixel 2 XL

10

عرضه شده

09.2019

google.com

دستگاهGoogle Pixel 2 XL

10

عرضه شده

09.2019

google.com

Google – گوگل

دستگاه

نسخه اندروید

وضعیت عرضه

تاریخ عرضه

منبع

دستگاهGoogle Pixel 2 XL

10

عرضه شده

09.2019

 

google.com

 

دستگاهGoogle Pixel 2 XL

10

عرضه شده

09.2019

 

google.com

 

دستگاهGoogle Pixel 2 XL

10

عرضه شده

09.2019

 

google.com

 

دستگاهGoogle Pixel 2 XL

10

عرضه شده

09.2019

 

google.com

 

Google – گوگل

دستگاه

نسخه اندروید

وضعیت عرضه

تاریخ عرضه

منبع

دستگاهGoogle Pixel 2 XL

10

عرضه شده

09.2019

 

google.com

 

دستگاهGoogle Pixel 2 XL

10

عرضه شده

09.2019

 

google.com

 

دستگاهGoogle Pixel 2 XL

10

عرضه شده

09.2019

 

google.com

 

دستگاهGoogle Pixel 2 XL

10

عرضه شده

09.2019

 

google.com