وین رام
مدل اندروید رابط کاربری بیلد نامبر منطقه فارسی حجم دانلود نیم بها
ATU-L21/L01 8.0.0 EMUI 8.0.0 8.0.0.158
(C432CUSTC432D1)
اروپا کیبورد 2.80 GB
ATU-L01 8.0.0 EMUI 8.0.0 8.0.0.155
(C185CUSTC185D1)
خاورمیانه منو،کیبورد 2.30 GB